Otto Skorzeny

For første gang i sit liv blev den unge SS-Sturmbannführer Otto Skorzeny  den 25. juli 1943 kaldt til Ulveskansen, Hitlers hovedkvarter, hvor Føreren personligt bad ham gennemføre én af de mest fantastiske og dristige redningsaktioner under anden verdenskrig: befrielsen af Italiens fascistiske Il Duce, Benito Mussolini. Il Duce var dagen forinden blevet afsat som diktator, arresteret og smidt i en fængselscelle.

Hitler havde ikke alene en stærk personlig interesse i at få befriet sin gamle ven og læremester – han behøvede Mussolini for hurtigst muligt at få genoprettet det fascistiske diktatur i Italien, og denne var tiltænkt rollen som leder af den nye republik i Norditalien, besat af tyskerne.

Otto Skorzeny tøvede ikke men påtog sig den umulige opgave – og blev siden verdenskendt for sin næsten ufattelige redningsaktion, der skaffede ham ry som en dristig og forvoven eventyrer og betegnelsen ”Europas farligste mand” blandt de allierede.

Som Hitler var også Skorzeny østriger  - født den 12. juni 1908 i en typisk middelklassefamilie i Wien. Han studerede i 1920èrne til ingeniør ved byens Universitet og sluttede sig i de unge år til det nazistiske parti, senere SS. Ved anden verdenskrigs udbrud i 1939 meldte han sig som frivillig til elitestyrken 1. SS-panserdivision ”Leibstandarte Adolf Hitler”, hvor han hurtigt viste sit værd og avancerede til officer.

Otto Skorzeny

Han var med i første række ved invasionen af Holland og Frankrig, deltog ivrigt i besættelsen af Ungarn og Rumænien og fulgte med divisionen ”Das Reich” ind i Rusland. Han viste med sit fandenivoldske vovemod overalt, hvad han duede til – fik Jernkorset i 1942, blev udnævnt til kaptajn i april 1943 for endelig at blive forfremmet til chef for de første tyske specialafdelinger ”Friedenhals Jägerverbände”.

Adolf Hitler

Hans bedrifter fik selveste Adolf Hitler til at spidse ører – og han var ikke i tvivl, da opgaven med at få befriet Mussolini skulle løses: Otto Skorzeny var den eneste i Tyskland, der måske kunne føre planen med kodeordet ”operation Eiche” ud i livet.

Operationen gik ud på for enhver pris at redde Mussolini, enten ved indsats af flåden, hvis han befandt sig på en ø, eller ved indsats af faldskærmstropper, hvis han var at finde på fastlandet.

Efter sit fald og arrestationen blev Mussolini flyttet fra sted til sted, men Skorzeny og hans efterretningsfolk fulgte nøje hans bevægelser og var lige i hælene på ham. Endelig i begyndelsen af september blev den prominente fange overført til et lille vintersportshotel Campo Imperatore øverst oppe på Gran Sasso d`ìtalia, den højeste kæde i Abruzzerne. Fængslet lå 2.000 meter højt, kun mulig at komme til med tandhjulsbane.

Den 8. september opsnappede Skorzeny en kodet meddelelse fra italienerne, der afslørede Mussolinis skjulested – og efter en diskret flyverekognoscering kunne han gå i aktion!

Lørdag den 12. september 1943 stod Mussolini i solskinnet ved det åbne vindue i sit fangelokale og kiggede fortabt  ud over det øde landskab. Præcis kl. 14 landede et svævefly lydløst kun ca 100 meter fra hotellet, og 4-5 bevæbnede mænd anført af Otto Skorzeny sprang ud af flyet og stormede hen imod hotellet. Flere svævefly landede, flere mænd med maskinpistoler myldrede frem.

De italienske vagter blev totalt overrumplet og afvæbnet, uden at eet eneste skud blev affyret. Et øjenvidne har senere fortalt, hvordan Skorzeny narrede italienerne ved at have en kidnappet italiensk general  skubbet frem i forreste række. Samtidigt råbte han på italiensk til vagterne, at de ikke måtte skyde på en italiensk general …

Skorzeny fandt lynhurtigt frem til Mussolini, interneret i værelset på anden sal, sparkede stolen væk under radiooperatøren og ødelagde prompte sendeudstyret. Derpå vendte han sig mod den italienske Il Duce, indtog retstilling og bekendtgjorde med fast stemme: Duce, Føreren har sendt mig for at befri Dem!

I løbet af ganske få minutter  kunne Skorzeny føre den befriede Mussolini hen til sit lille én-motors Fieseler-Storch fly, der stod klar med motoren i gang. Det var en næsten umulig opgave at få flyet til at lette fra den stenfyldte mark nedenfor hotellet, og da maskinen endeligt skød ud over bjergkanten, dykkede det farefuldt næsten 100 meter ned, inden det fik luft under vingerne.

Mussolini befriet

Mussolini ankom efter en farefuld flyvetur til Rom, blev samme aften fløjet videre med et transportfly til Wien for endelig at blive modtaget af en begejstret Hitler i Rastenburg i Østpreussen. Det blev et hjerteligt gensyn. Og allerede den 15. september kunne Mussolini proklamere den nye italienske republik.

Hans redningsmand Otto Skorzeny blev modtaget som en sand helt og berømmet overalt i Tyskland for den helt utrolige redningsaktion – men han kom ikke til at hvile på laurbærrene …

Skorzeny

Der blev brug for hans forbløffende talenter allerede i 1944, hvor han blev sendt til Budapest for at hindre den ungarske regent admiral Horthy i at slutte separatfred med Stalin og overgive Ungarn til de fremrykkende russere. I oktober kidnappede han ganske enkelt Horthy og bragte ham til Tyskland.

Senere samme år blev Skorzeny sat i spidsen for Operation Greif, hvor han fik til opgave at organisere en afdeling engelsk-talende tyske specialtropper på 2000 mand, forklæde dem i amerikanske uniformer og lade dem trænge ind bag de allieredes linjer. Her skulle de skabe forvirring, afbryde forbindelseslinjerne og infiltrere især de amerikanske styrker ved hjælp af erobrede kampvogne og jeeps. Et hårdnakket rygte ville vide, at specialtroppernes hovedopgave var at snigmyrde den amerikanske øverstbefalende, general Dwight D. Eisenhower – man kendte ”Europas farligste mand” og vidste, at Skorzeny var i stand til det umulige. Sikkerhedsfolkene forbød derfor prompte generalen at forlade sit hovedkvarter i Versailles i flere uger.

10 dage efter krigens afslutning overgav Skorzeny sig til de amerikanske tropper, der havde iværksat en storstilet eftersøgning efter ham. Han blev stillet for retten men flygtede den 27. juli 1948 fra fængslet på ægte kommando-manèr. Agenter og  nazijægere trawlede Europa igennem men fandt ham ikke.

Otto Skorzeny kunne fortsætte sin eventyrlige løbebane og slog sig ned i Argentina, hvor han sluttede sig til Juan og Eva Peron – de tog vel imod den tidligere topnazist, måske med blikket rettet mod hans viden omkring de enorme værdier i guld, der blev skjult i Det Tredje Riges sidste, hektiske dage. Skorzeny fik til opgave at organisere Argentinas politi og forvandlede det til Sydamerikas mest effektive, men også mest brutale korps. Han optrådte som Eva Perons livvagt og siges ved mindst én lejlighed at have reddet hendes liv ved et mordforsøg.

Senere forlod Skorzeny Argentina for at tage til Ægypten, hvor han blev én af diktatoren Gamal Nassers nære rådgivere. Sine sidste år tilbragte Skorzeny i Spanien, hvor han med stor succes genoptog sit gamle hverv som rådgivende ingeniør.

Otto Skorzeny de senere år

Men igennem alle årene anså Skorzeny det som sin fornemste opgave at hjælpe tidligere nazister og krigsforbrydere med at undslippe retfærdigheden og nazijægerne, og han var tidligt med til at danne en hemmelig organisation Spinne med det formål. Mere end 500 tidligere SS-medlemmer hjalp hans organisation med at slippe ud af Tyskland, mange gange ad helt eventyrlige veje. Adolf Eichmann er nok den mest kendte krigsforbryder, der undslap i første omgang takket være Spinne.

Holocaust

Adolf Eichmann flygtede 

Otto Skorzeny – berygtet som “Europas farligste mand” – døde fredeligt i sin seng i Madrid i juli 1975.

 

Louis Bülow

 

 


Your browser is not Java capable or Java has been disabled.   Search this site                 powered by FreeFind